58375 Sea Turtle Boat เรือยางเต่าทะเล

58375

 

5837Sea Turtle Boat  เรือยางเต่าทะเล

ขนาด: 80 x 59 นิ้ว (203 x 150 ซม.)
ทำจากไวนีลหนา 0.30 มม.
ด้านข้างมีช่องสำหรับใส่ไม้พายได้ (สินค้าไม่รวมไม้พาย)
ช่องเก็บอากาศแยกอิสระจากกัน 2 ช่อง
เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
น้ำหนักในการจัดส่ง: 3 กก.
 
ราคาขายปลีก 1,290.00      ราคาของท่าน  1,160.00

 

58375s